ผลงานและความสำเร็จ


รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ        การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565